Innkalling til årsmøte 14.03.2015 kl 18:00

Årsmøtet avholdes på Jeger og Fiskeforeningens hytte kl 18:00 Forslag sendes info@haldenseilforening.net senest 01.03.

Velkommen!

Distribusjon:
Legges ut på www.haldenseilforening.net,
samt per e-mail direkte til medlemmene.

Agenda:

1. Konstituering
– spørsmål om møtet er lovlig innkalt
– godkjenne dagsorden
– valg av møteleder
– valg av referent
– valg av 2 representanter til å underskrive protokollen
– godkjenne møtedeltagere (opptelling)
2. Behandle styrets årsberetning og gruppenes beretninger
3. Behandle regnskap
4. Behandle eventuelt innkomne forslag
5. Vedta kontingent
6. Vedta budsjett
7. Vedta organisasjonsplan
8. Valg Eventuelle forslag må stilles skriftlig og oversendes styrets leder innen tirsdag 01.03.2015, info@haldenseilforening.net

for styret i Halden Seilforening

Per Forsstrøm
Leder

 

NB!! Har du båten i Eskeviken,
husk frist for påmelding til uttak 2015.
Frist er 15.03.

Meld deg på her