1. opptak lørdag 30.9 start kl 08:00

09sommer24

Minner om 1. opptak lørdag 30.09.
Rekkefølgen bestemmes av kranfører.
Påmeldte er:

Kjetil Lier Svendsen
Tom Olaussen
Håvard Jellestad
Arild E. Syvertsen
Carl Fredrik Eylertsen
Steinar Antonsen
Hans Peter Elders
Jørn Svenningsen
Thor-Egil Larsen
Magne Staal
Andreas Solheim
Jan Erik Arnesen
Morten Holm
Theo Schewe

 

Forslag til uttaksdatoer:
24.03.2018 og 14.04.2018.

Har du innspill vedrørende datoer, send en mail til
info@haldenseilforening.net