Opptak/uttak fremover

Årets uttak vil bli 24.3 (Vest) og 14.4. (Nord/Øst)

For å holde prisene på opptak/uttak på et så rimelig nivå som mulig ønsker vi å dele opp uttak og opptak etter hvor din båt ligger.
Årets første uttak blir på vestsiden av kanalen. (se bildet under)

Vi håper på forståelse for denne endringen, og at vi klarer å få til et uttak med bruk av så få timer som mulig.

Opplag_HSF