Opptak/uttak fremover

Årets uttak vil bli 24.3 (Vest) og 14.4. (Nord/Øst)

For å holde prisene på opptak/uttak på et så rimelig nivå som mulig ønsker vi å dele opp uttak og opptak etter hvor din båt ligger.
Årets første uttak blir på vestsiden av kanalen. (se bildet under)

Vi håper på forståelse for denne endringen, og at vi klarer å få til et uttak med bruk av så få timer som mulig.

Opplag_HSF

1. opptak lørdag 30.9 start kl 08:00

09sommer24

Minner om 1. opptak lørdag 30.09.
Rekkefølgen bestemmes av kranfører.
Påmeldte er:

Kjetil Lier Svendsen
Tom Olaussen
Håvard Jellestad
Arild E. Syvertsen
Carl Fredrik Eylertsen
Steinar Antonsen
Hans Peter Elders
Jørn Svenningsen
Thor-Egil Larsen
Magne Staal
Andreas Solheim
Jan Erik Arnesen
Morten Holm
Theo Schewe

 

Forslag til uttaksdatoer:
24.03.2018 og 14.04.2018.

Har du innspill vedrørende datoer, send en mail til
info@haldenseilforening.net

Seilforening for Tur og Regattaseilere